foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Northern Institute of Vocational Education in Agriculture


แนวปฏิบัติการฝึกซ้อม

แนวปฏิบัติการฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

อ่านต่อ

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ

คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร

คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ

 

 

      วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "หลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อบูรณาการธรรมาภิบาล" โดยมีครู อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

มี 191 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์